Nos Leszek

Nos Leszek 1930-2000 - nauczyciel, społecznik, patron gimnazjum w Michałowie

Urodził się w 1930r. we wsi Łuplanka Stara.

Od 1951r. pracował w Szkole Podstawowej w Michałowie - najpierw jako instruktor ZHP, a potem jako nauczyciel. W 1956r. został Zastępcą Komendanta Powiatowej Organizacji Harcerskiej w Białymstoku. Po ukonczeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku w 1958r, kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Warszawie na kierunku geografia, a następnie studiował w Gdańsku na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Tam obronił pracę magisterską pt. „Zarys geograficzno – gospodarczy Gminy Michałowo”. W latach 1967–1988 nauczał geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Michałowie. W roku 1972 został mianowany przez Kuratora Okręgu Szkolnego Białostockiego na stanowisko Profesora Szkoły Średniej. W  roku 1974 ukończył studia doktoranckie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego uwieńczone pracą doktorską pt. „Deglacjacja wschodniej części Wysoczyzny Białostockiej. W tym samym roku został Gminnym Dyrektorem Szkół w Michałowie - funkcję tę piastował przez 10 lat. Przez 6 lat (od 1976r) był członkiem Rady Społeczno-Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Był dwukrotnie uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełnił społeczną funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Białymstoku. Za swoją pracę na rzecz popularyzacji wiedzy i kształtowania naukowego poglądu na świat otrzymał podziękowanie od Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 

W swoich działanich społecznikowskich w latach 80. i 90. był radnym Gminnej Rady Narodowej i Radnym Gminy Michałowo piastując funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  Był inicjatorem powstania nowego budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie - 1984-1986 i nowego budynku Szkoły Podstawowej - 1991-1996.  Po kilkunastu latach gromadzenia materiałów archiwalnych wydał w 1996r. "Monografię Gminy Michałowo". Rok później ukazały się "Legendy Michałowa i okolic", których był współautorem. Założył Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Michałowskiej, którego był prezesem. Wytyczył trasę rowerową "Królowy Most - Jałówka" oraz przyczynił się do wystawienia Pomnika Powstańców Styczniowych koło Juszkowego Grodu.

Zmarł w 2000 roku. 

Opracowanie na podstawie informacji o patronie szkoły na stronie internetowej Gimnazjum w Michałowie www.gimmich.pl

ER

 


A B C/Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S/Ś T U W/V Z Ż/Ź

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka