Świerczewski, Wacław

Świerczewski, Wacław 1912 - 1986

Lekarz stomatolog. Ur. 1912 r. w Białymstoku, zm. 21.09.1986 r. w Białymstoku.

Wacław Świerczewski w 1930 r. wstąpił ochotniczo do wojska służąc jako żołnierz zawodowy w stopniu plutonowego, z cenzusem w 10 Pułku Ułanów w Białymstoku.

Uczestnik walk wrześniowych 1939 r., w czasie których dwukrotnie został ranny. W październiku tego samego roku zostaje wzięty do niewoli i umieszczony w Stalagu III/a w Luckenwalde k/Berlina, z którego ucieka w roku 1943 na tereny ZSRR. Tam też ochotniczo wstępuje do Armii Radzieckiej.

Brał udział w walkach z Niemcami od Słonima do Białegostoku. Tam został przeniesiony do 4-go Pułku Zapasowego Piechoty Wojska Polskiego, gdzie jako dowódca plutonu szkolił poborowych. Po kapitulacji Niemiec został zdemobilizowany jako inwalida wojenny.

W latach 1947 - 1952 studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu, po skończeniu której zdobył dyplom lekarza stomatologa i podjął pracę.

W 1969 r. przeniósł się z Wąbrzeźna / woj. bydgoskie/ do Bociek, gdzie pracując jako lekarz nie szczędził wysiłku na rzecz rozwoju gminy pełniąc m.in. wiele funkcji społecznych. Był radnym GRN w Boćkach i PRN w Bielsku Podlaskim, członkiem Rady Nadzorczej miejscowego GS "SCh". Przewodniczył gminnym kołom Stronnictwa Demokratycznego oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

W roku 1975 wpisany został do Księgi Zasłużonych dla Gminy Boćki.

Za udział w działaniach wojennych, pracę zawodową i działalność społeczną wyróżniony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym medalem Zasłużony na Polu Chwały, Za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Białostoczyźnie.


A B C/Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S/Ś T U W/V Z Ż/Ź

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka