Michałowo Wołkowysk

Konferencja międzynarodowa Michałowo Wołkowysk

Michałowo Wołkowysk Konferencja

Konferencja oraz wystawa pod wspólnym tytułem Dialog wielokulturowy: Białystok - Grodno, Michałowo –Wołkowysk. Michałowo i Wołkowysk, podobnie jak Białystok i Grodno to miasta wyjątkowo splątane wspólną historią i przez całe stulecia zróżnicowane kulturowo. Do 1939 roku w tych czterech miasta funkcjonowały świątynie różnych wyznań: katolickie, prawosławne, żydowskie i protestanckie. Jeszcze większe było zróżnicowanie narodowościowe: Polacy, Białorusini, Żydzi, Niemcy, Rosjanie a nawet Litwini mieli swój wkład w oblicze tych miast.
Partnerzy projektu:
Białoruskie Towarzystwo Historyczne
Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie


Michałowo Wołkowysk Wspólna Historia

Michałowo Wołkowysk Wspólna Historia


PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka