Dlatego, że...

Dlatego, że kultura jest bardzo ważna, a galerie takie jak Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie „są dla państw tym, czym spoty reklamowe dla firm. Może dzięki nowym placówkom historii najnowszej Zachód kupi wreszcie naszą wizję dziejów” (Mariusz Cieślik i Magdalena Łukaszewicz, Wprost z 31.07.2005)

Pracownia Niezbudka pełni dwie funkcje: jest galerią – muzeum oraz pracownią działań edukacyjnych. Jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją turystyczną - jedną z największych w Polsce galerii starych fotografii i dokumentów, ukierunkowaną na prezentację lokalnej historii, rzuconej na tło wielokulturowych dziejów Podlasia.

PFDF w Michalowie jest jedyną w swoim rodzaju galerią w Polsce. Jej zbiory to ponad 30 tys. archiwalnych zdjęć, pocztówek, dokumentów, reprodukcji, map, gazet, ulotek oraz przedwojennych i tuż powojennych znaczków i całostek.

Zbiory są skatalogowane, a wśród nich znajdują się:

· zbiory topograficzne oraz etnograficzne – z ziem polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich, Rosji oraz z całej Europy, 

· zbiory dotyczące okresu II wojny światowej – oryginalne fotografie wykonane podczas II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy różnych formacji na terenie Polski, Niemiec, Rosji i całej Europy,

· około 50 tys. znaczków w tym około 10 tysięcy oryginalnych polskich znaczków z okresu międzywojennego (1918-1939) i ok. 5 tysięcy znaczków carskich (przed 1917), jak również znaczki z okresu okupacji niemieckiej, znaczki z okresu PRL oraz inne.

Jednym z zadań Pracowni jest upowszechnianie unikalnego dorobku Polski Jagiellońskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podlasia. W ostatnich czasach pamięć o wielokulturowej rzeczywistości tamtych czasów ulega zacieraniu, dlatego naczelnym zadaniem Pracowni są, skierowane na odzyskanie szacunku wobec własnej przeszłości.

Ziemia Michałowska i region podlaski, przez stulecia leżący w centrum Rzeczpospolitej, dziś znalazł się na kresach, nie tylko kraju, ale i calej Unii Europejskiej. W przeszłości, jak żadne inny miasto w regionie, Michałowo proporcjonalnie skupiało społeczności 4 różnych kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i prawosławnej. W tej niewielkiej miejscowości stał kościół, protestancka kircha, żydowska synagoga i prawosławna cerkiew. Na ulicach fabrycznej osady założonej przez Michałowskiego rozbrzmiewał język polski, rosyjski, niemiecki, żydowski oraz białoruski.

Lokalizacja Pracowni nie jest przypadkowa. To miejsce symbolicznie i realnie reprezentuje pogranicze dwóch światów. Nieopodal płynące rzeki Biała i Narewka przez setki lat dzieliły organizm Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Koronę i Litwę. Pracownia ma misję stać się realnym strażnikiem okruchów dawnej wielokulturowości, a jednocześnie symbolizować symbolizować początek UE, a nie jej kraniec.

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii to element wspomagający lokalne działania edukacyjne, jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami, lokalnym stowarzyszeniami, młodzieżą i starszymi.

 

(0000-00-00)

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka