Dlatego, że...

Dlatego że wstęp...

Dlatego że... (2012-11-13)

Dlatego, że... kultura jest bardzo ważna, a jak napisali Mariusz Cieślik i Magdalena Łukaszewicz galerie takie jak Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie „są dla państw tym, czym spoty reklamowe dla firm. Może dzięki nowym placówkom historii najnowszej Zachód kupi wreszcie naszą wizję dziejów” (Wprost z 31.07.2005)


„Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie „Niezbudka” (w skrócie PFDF)” odwołuje się do dwóch funkcji jednego przedsięwzięcia: galerii – muzeum oraz codziennych działań edukacyjnych (pracownia) o charakterze warsztatów. Głównym celem projektu jest stworzenia jedynej w swoim rodzaju atrakcji turystycznej jaką będzie jedna z największych w Polsce galerii starych fotografii i dokumentów– ukierunkowana na prezentację lokalnej historii, ale także w wymiarze szerszyum wielokulturowości - co podniesie atrakcyjność Michałowa, gminy stosunkowo ubogiej w kulturowe atrakcje jakimi są muzea, i galerie (obecne w wielu miastach regionu: Supraślu, Sejnach, czy Tykocinie).

Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii Niezbudka w Michalowie jest jedyną w swoim rodzaju galerią w Polsce. Jej zbiory to ponad 30 tys. archiwalnych zdjęć, pocztówek, dokumentów, reproduckji, map, gazet, ulotek, oraz przedwojennych i tuż powojennych znaczków i całostek. Zbiory są skatalogowane. 

Wśród zespołu

· zbiory topograficzne oraz etnograficzne – z ziem polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich, Rosji oraz z całej Europy (a więc Czesi, Słowacy, Żydzi, Cyganie, Niemcy, Francuzi, angloassi

· zbiory dotyczące okresu II wojny światowej – oryginalne fotografie wykonane podczas II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy różnych formacji na terenie Polski, Niemiec, Rosji i całej Europy.,

· Około 50 tys. znaczków w tym około 10 tysięcy oryginalnych polskich znaczków z okresu międzywojennego (1918-1939) i ok. 5 tysięcy znaczków carskich (przed 1917) jak również znaczki z okresu okupacji niemieckiej, znaczki z okresu PRL oraz inne

Jednym z zadań Pracowni jest upowszechnianie unikalnego dorobku Polski Jagiellońskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem regionu woj. Podlaskiego. W ostatnich czasach pamięć o tamtej wielokulturowej rzeczywistości ulega przyspieszonemu zacieraniu. Dlatego więc naczelnym zadaniem Pracowni są i będą działania, polegające na odzyskanie szacunku wobec własnej przeszłości.

Ziemia Michałowska i region podlaski przez stulecia leżący w centrum Rzeczpospolitej, dziś znalazł się na kresach nie tylko kraju, ale i calej Unii Europejskiej. W przeszłości jak żadne inny miasto w regionie proporcjonalnie skupiało społeczności 4 różnych kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i prawosławnej. W Michałowie stał kościół, protestancka kircha, żydowska synagoga i cerkiew prawosławna. Na ulicach tej fabrycznej osady rozbrzmiewał język polski, rosyjski, niemiecki, żydowski oraz białoruski.

Lokalizacja Pracowni nie jest więc przypadkowa: to miejsce, które symbolicznie i realnie reprezentuje pogranicze dwóch światów. Nieopodal płynące rzeki Biała i Narewka przez setki lat dzieliły organizm Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Koronę i Litwę. Pracownia chciałaby się stać się realnym strażnikiem okruchów dawnej wielokulturowości, a jej krańcowe położenie, nie musi symbolizować końca UE, ale jej… początek.

Przedwojenne zdjęcia to pole rosnącego zainteresowania na całym świecie tematyką genealogiczną. Najciekawsze z nich, wyeksponowane za pomocą współczesnych środków audiowizualnych, utworzą fotograficzny portret Rzeczypospolitej wielu kultur i narodów - promocyjny znak Michałowa, regionu, makroregionu, być może kraju. Niewielki, ale dysponujący ogromną kolekcją ośrodek w Michałowie mógłby stać się elementem polskiej polityki historycznej – z pomysłem przedstawiając naszą historię w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla młodszych pokoleń, a także dla innych narodów Europy.

Archiwalna fotografia to materiał o ogromnym i ciągle słabo wykorzystanym potencjalne naukowym i dydaktycznym. Warte są nie tylko pokazania, ale przede wszystkim omówienia i poddaniu znaczeniowej analizie. Dostarczają informacji o kulturze, obyczaju, krajobrazie i architekturze. Dzięki nim jesteśmy w stanie odtworzyć tkankę materialną miasta i regionu. To cenne źródło nie tylko dla historyków sztuki, architektów, urbanistów i etnografów, czy historyków czasów najnowszych, ale także filologów, filozofów, socjologów i psychologów analizujących przemiany społeczne. W ostatnich czasach ta świadomość – znaczenia odbioru piktorialnego przełożyła się na powołanie całej masy kierunków nauczania od socjologii wizualnej, po antropologię krajobrazu. Nie trzeba dziś nikogo specjalnie przekonywać, że młodzi ludzie żyją w rzeczywistości obrazu i filmu, że książka, słowo pisane dociera do nich niepomiernie słabiej, że jest oczywiste, że należy korzystać.

Sceneria wystaw ułatwiałaby prowadzenie debat kulturowych, sesji naukowych, sprowadzania wystaw (o podobnym charakterze), ale przede wszystkim prowadzenie realizację warsztatów kulturowych adresowanych do młodzieży szkół Michałowa oraz studentów zainteresowanych poszczególnymi gałęziami projektu.

PFDF oferje także cykle warsztatów filmowych, fotograficznych i ciesielsko modelarskich. Już dziś w PFDF można zobaczyć wystawy starych fotografii i pocztówek (będą ciągle rozbudowane), zaś część zasobów PFDF już można obejrzeć na ekranie. Na panelach multimedialnych znajduje się już kilkadziesiąt godzin filmów udostępnionych przez m.in. Stowarzyszenie Szukamy Polski, Stowarzyszenie Edukacji Filmowej, Stowarzyszenie Kultury Ulicznej ENGRAM oraz TV Białystok. Jeden z paneli prezentuje dorobek Polskiego Radia Białystok. Nadto pokazujemy kilkadziesiąt filmów zrealizowanych przez amatorów, pasjonatów twórczości filmowej nie tylko z ziemi michałowskiej. Chętnie pokażemy nieodpłatnie filmy innych twórców, wystarczy się z nami skontaktować (85 6631633, email pfdf.michalowo@gmail.com W PFDF jest również otwarta dla wszystkich galeria fotograficzna MAGIA PODLASIA (każdy może umieścić w niej swoje zdjęcie).

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii to element wspomagający lokalne działania edukacyjne, jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami, lokalnym stowarzyszeniami, młodzieżą i starszymi.

Pracownia czynna jest:

Wtorek - Piątek 9.00 - 17.00

Niedziela         11.00 - 17.00

Tomasz Wiśniewski, Tomasz Tomaszuk 85 663 16 33

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MICHAŁOWIE
ul. Białostocka 19
16-050 Michałowo

NIP 9661830430
REGON 200057086

pfdf.michalowo@gmail.com

 

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka