ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE AUTORSKIE
2019-10-06

11 pażdziernika 2019, o godzi. 18.00 - promocja książek "Siewcy" i "Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-47"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Anną Radziukiewicz i Eugeniuszem Czykwinem, promujące książki "Siewcy" i "Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-1947".

Anna Radziukiewicz to dziennikarka i publicystka od lat związana z Przeglądem Prawosławnym. W swojej aktywności pisarskiej wiele miejsca poświęca duchowości chrześcijańskiego Wschodu.

"Siewcy" to najnowsza książka pod jej redakcją, wydana przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego.

"Książkę zrodziła myśl i doświadczenie mądrych ludzi z Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, czyli obszarów tworzących dawną Ruś, ale także z terenów od niej odległych - Ameryki, Libanu, Francji, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kenii, Finlandii, Cypru, Grecji, Serbii. Co łączy ową myśl? Nagroda Księcia Konstantego Ostrogskiego, przyznawana od 1990 roku przez kapitułę, pracującą przy redakcji Przeglądu Prawosławnego. Formuła nagrody brzmi: za wybitne dokonania w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej oraz za działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan. W książce mówią laureaci nagrody, osobowości z różnych krajów, prawosławni, ale także rzymscy katolicy, którym udało się połączyć mądrość z duchowością i głębokim doświadczeniem. Dziś, w świecie zdominowanym przez informację płytką, miałką i sensacyjną, tacy są skarbem. Słuchajmy ich. Uczymy się od nich. Wzrastajmy, próbując ich naśladować. Dlatego to im udzielamy przede wszystkim głosu. Przez trzydzieści lat przeprowadzaliśmy z nimi rozmowy, obserwowaliśmy ich, śledziliśmy dokonania, by potem ich osobowości prezentować w formie wywiadów albo reportaży. Książka składa się z rozdziałów: „Nauczyciele", „Cywilizacja", „Myśl", „Słowo", „Pamięć", „Muzyka", „Architektura", „Media"."

Eugeniusz Czykwin to znany działacz społeczności prawosławnej, polityk i dziennikarz zajmujący się problemami mniejszości narodowych oraz kwestią współżycia prawosławnej mniejszości i katolickiej większości na Białostocczyźnie.

W swojej najnowszej książce "Żołnierze wyklęci. Białostocczyzna 1945-47", ustami świadków opowiada bolesną historię czasów powojennych i jej wpływ na potomków ofiar tragicznych wydarzeń.

"Ta książka boli. Ból wywołują wspomnienia zabijanych, wypowiadane prostym językiem, przez to jeszcze bardziej przejmujące, bolą relacje zabijających, którzy strzelali, bo rozkaz to rozkaz, chociaż sprawa przykra, ból przebija z tekstów dziennikarzy, rozważań historyków, z dokumentów. Tytuł pozwala się spodziewać chłodnej publikacji, ważącej fakty, spoglądającej na tak zwanych „żołnierzy wyklętych" z dystansu, z szerokiej perspektywy. Książka skupia się jednak na wycinku ich działań na wschodnim pograniczu. I nie jest pracą naukową. Oddaje głos ofiarom, ich potomkom, rodakom, ludziom wrażliwym na krzywdę, nie omamionych prostym podziałem świata na swój i nieswój. Bo „Bury" i jego oddział to nie kwestia choćby nie wiem jak bolesnej przeszłości. To żywa sprawa dnia dzisiejszego, dzisiejszych relacji i dzisiejszych ocen. Na ofiarach, na strachu ich bliskich, na początku lat dziewięćdziesiątych osiadł już pył zapomnienia. Doczekali ich przecież tylko ludzie wówczas młodzi, a i oni woleli milczeć. Przekaz międzypokoleniowy był wątły, „żeby i młodych nic złego nie spotkało". To późniejsza o ponad dekadę wola uczynienia z „żołnierzy wyklętych" bohaterów, wzorców niezłomności, bezkompromisowych obrońców Polski przed narzuconą władzą, wyciągnęła upiory na wierzch."

Zapraszamy na spotkanie z autorami książek ważnych dla Białostocczyzny i Podlasia.
Piątek, 11.10.2019, o godz. 18.00, w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie (ul. Fabryczna 33).       

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka