TIME LAPSE Z NAGRODAMI
2017-07-28

Konkurs fotograficzny.

Regulamin Konkursu Filmowego techniką time lapse

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie.
2. Celem konkursu jest:
- upowszechnianie i popularyzacja filmu jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród mieszkańców twórczej postawy,
- promowanie piękna naszej ziemi. 

3. W konkursie może brać udział każdy, bez względu na wiek. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.

5. Filmy należy przesyłać poprzez platformę https://wetransfer.com na adres pfdf.michalowo@gmail.com z dopiskiem Konkurs – TIME LAPSE. W treści należy podać dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, krótki opis filmu (co?, gdzie?, kiedy?, itp.). 

6. Można również przesłać na płycie CD lub DVD na adres PFDF Michałowo, 16-050 Michałowo, Fabryczna 33 lub dostarczyć je osobiście jak również przesłać niepubliczny link do filmu na Vimeo lub YouTube (z możliwością jego pobrania).

II. Przypisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac.
2. Długość filmu nie może przekraczać 1 minuty.
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były i nie są nigdzie opublikowane, oraz zostały wykonane w 2017 roku.
4. Filmy nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Dotyczy to również praw do użytej muzyki. Akceptujemy wyłącznie muzykę legalną, własną lub tzw. CC.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2017 roku.
2. Filmy nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 5 października 2017 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 7 października 2017 roku.
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na fanepage’u Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie.
7. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z pokazem najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się 15 października 2017 roku w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie. Szczegóły tego eventu podamy w późniejszym terminie.

IV. Nagrody

1. Laureatami konkursu zostaną osoby, których filmy uzyskają najlepsze oceny jury.
2. Nagrodami w konkursie są czeki pieniężne:
1 miejsce – 500 zł (Nagroda Burmistrza m. Michałowo)
2 miejsce – 300 zł; (Nagroda dyr. GOK Michałowo)
3 miejsce – 100 zł. (Nagroda kier. PFDF Michałowo)
Nagroda Publiczności (lajki na FB)

PFDF w Michałowie, 16-050 Michałowo, Fabryczna 33
pfdf.michalowo@gmail.com
pytania: tel 667557714

Time Lapse - technika pozwalająca lepiej zobaczyć procesy zbyt powolne dla ludzkiej percepcji. Polega na wykonywaniu zdjęć w (stosunkowo) dużych odstępach czasu a następnie wyświetlanie ich w przyśpieszonym tempie. W ten sposób procesy trwające w rzeczywistości całymi godzinami, czy nawet dniami można obejrzeć w kilkanaście sekund. (źródło: Wikipedia)

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka